Logo-Fotoklubben-GuldborgsundÆndringer & Aflevering

af billeder til både personlige billedgallerier og andre gallerier kan også foregå direkte på den månedlige klubaften, hvor månedens billede afholdes - her vil webmaster altid have PC med og det er også muligt at imødekomme individuelle ønsker om tekster, titler, andre oplysninger m.m.

Billeder til Fotogalleriet

Som standard skal billederne være 640x480 pixels (standard forhold 4:3) med en opløsning på 72 dpi.

For at sikre en ensartet visning i alle gallerier foreslås det for billeder med et andet forhold mellem bredde og højde end 4:3, at billedet tilpasses max-bredde (hvis billedet har mindre højde) eller max-højde (hvis billedet har mindre bredde) og den overskydende plads derefter udfyldes med sort.

Ved højformat billede med h=480 og bredde mindre end 640 ændres canvas bredde til 640 fra midten og der udfyldes med sort til begge sider)

Bredformat med sort forneden Højformat med sort i siderne

Ved bredformat billede med b=640 og højde mindre end 480 ændres canvas højde til 480 oppefra, prik øverst midt, og der udfyldes med sort forneden.

Hvis billedet gemmes fra Photoshop eller Elements, brug funktionen "Gem til web" for at sikre en rimelig billedstørrelse sammen med bedst mulige kvalitet  (Convert til sRGB skal have flueben).


Fotoklubben Guldborgsund