Aktiviteter

Klubbens aktiviteter

Her på siden er der Links og billeder til klubbens aktivitetskalendre.

I kalendrene kan der klikkes på datoerne for at få adgang til referatt fra programpunktet.

Nytårskur 2020

Sort/hvid aften

En aften om vinterbilleder