2. halvår 2019

Klubbens program for 2. halvår 2019

Klik på datoerne for at læse formandens referat for programpunktet.

Dato

Emne

25. august

Sæsonstart på tur til Moto Cross på Lågerupbanen klokken 09.15 – nærmere følger

Vi ser gamle papirbilleder og vurderer hvad der skal ske med dem

HUSK Vi mødes 18.30 ved P-pladsen. Fotoaften i Nr. Vedby Grusgrav

Vi ser billeder fra Nr. Vedby Grusgrav

20. september

Frist for indrapportering af billeder til Region Syd databasen – nærmere instruks følger

Aflevering af billeder til Region Syd i klublokalet og vi ser billeder fra 25/8

LR Kursus I

Vi får besøg af Kim fra KIWA foto i Maribo, som vil fortælle os om produktfotografering og hvad han ellers går og sysler med – Kim er ligesom Brian dronepilot

Vi prøver at fotografere ting og sager i klublokalet og medbringer diverse udstyr og ser hvordan vi kan bruge det Kim fortalte i sidste uge

Fotograf Silvia Falconi – 3F’s lokaler i Maribo

Fototur til Malling Kløft

Vi ser billeder fra Malling Kløft og afleverer billeder til ekstern kommentering (fotograf Jørgen Witved, Nakskov)

LR Kursus II

Michael Holm Hansen fra Næstved Fotoklub fortæller og viser billeder

Fototur i Nykøbing – tema: Juleudsmykning

Region Syd – resultat af konkurrence, Næstved Fotoklub

Fotograf Jørgen Witved, Nakskov kommer og kommenterer vores billeder (afleveret 31/10)

12. december

Julefrokost kl. 18.30